Logo SimpleFrame

Produkcja filmowa

Ze względu na pojawienie się nowych kanałów dystrybucji filmów (m.in. witryny youtube.com) dziś wytworzenie kopii wzorcowej nie jest konieczne, żeby nagranie powstało i znalazło odbiorców. Produkcja filmowa dzieli się zasadniczo na 3 etapy: preprodukcję, produkcję (zdjęcia) oraz postprodukcję.

Preprodukcja to okres poprzedzający produkcję poświęcony pracom przygotowawczym. Etap ten zaczyna się w chwili deklaracji producenta o zainteresowaniu projektem. Decyzja ta może zapaść po lekturze scenariusza, treatmentu (to z reguły liczący 10 stron opis akcji i bohaterów) lub synopsis (streszczenia filmu na jednej stronie A4).

Dobrze wykorzystany czas preprodukcji ma olbrzymie znaczenie dla kolejnego etapu – produkcji. W branży filmowej znane jest zresztą powiedzenie "film jest już właściwie gotowy, trzeba go jeszcze tylko nakręcić".

Produkcja (zdjęcia) to okres od pierwszego klapsa na planie zdjęciowym do ostatniej komendy "po ujęciu".

Postprodukcja filmowa jest wszystkim tym, co dzieje się z nakręconym materiałem przed premierowym pokazem gotowego filmu!

Postprodukcja obejmuje montaż materiału filmowego, jego udźwiękowienie, stworzenie muzyki, efektów specjalnych, napisów, nagranie postsynchronów, stworzenie odpowiedniej oprawy kolorystycznej (koloryzacja) etc. Dobrze zaplanowana w okresie preprodukcji postprodukcja jest jedną z tych cech, które świadczą o profesjonalizmie producenta projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio z zakresu produkcji i postprodukcji.